Sammonkaari

Sammonkaaren mallinnoskuva - Tervaraitti
Mikäli tahdot lisätietoa Sammonkaari
-hankkeesta, ota yhteyttä!

  Voit myös soittaa 044 597 4784

  X
  MONISUKUPOLVISUUS

  Tavoite luoda kaupunkikeskustaan monisukupolvinen ja elinvoimainen korttelialue, jossa kaikki ikäpolvet asuvat samassa pihapiirissä, kuitenkin eri ikäryhmien yksilölliset tarpeet huomioiden.

  YHTEISÖLLISYYS

  Suunnitellaan ja rakennetaan korttelista yhteisöllinen, sosiaalinen ja avoin asuinalue, joka on kaikille asujille turvallinen tukien yhdessä tekemistä ja tilojen yhteiskäyttöä.

  PUURAKENTAMISEN
  EDISTÄMINEN

  Tavoitteena on edistää puurakentamista ja puun käyttöä sekä hyödynnetään paikallista puurakentamisen ja puunjalostuksen osaamista.

  UUSIUTUVA ENERGIA JA EKOLOGISUUS

  Mahdollistetaan ekologinen ja resurssitehokas asuminen mm. hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä, olemassa olevia energiavir­toja sekä kiertotalouden innovaa­tioita tehokkaassa jätteiden kierrätyksessä.

  Muotoilun tiedettä,
  teknologian taidetta

  Sammonkaaren puurakenteisten korttelien on määrä luoda keskustan rakennuskantaan niin arkkitehtuuriltaan kuin innovatiivisilta ratkaisuiltaankin omaleimainen ja tulevaisuuteen tähtäävä ympäristö.

  Kortteleissa rakennusten korkeus on suunniteltu vaihtelevaksi. Viistetyn kattomuodon ovat alustavissa suunnitelmissa suunniteltu nostavan korttelien kulmat ylös 5-kerroksisiksi ja painavan korttelisivujen keskiosat 3-4-kerroksisiksi. Arkkitehtuurin on tarkoitus näyttäytyä veistoksellisena.

  Lisäksi korttelissa suositellaan hyödynnettäväksi uusia asumisen älyratkaisuja, joilla ekologisuus ja asumisen helppous saadaan aivan uudelle tasolle.

  Sammonkaaren mallinnoskuva - Sotkamontie

  Keskellä kaikkea – silti suojassa

  Rakennukset rajaavat katutilan selväpiirteisesti, sulkien sisäänsä Sotkamontien liikenteeltä hyvin suojatut piha-alueet. Umpikorttelimaisuus ja näyttävä viistetty kattomuoto nostavat korttelit kaupunkikuvallisesti ympäristöstään selkeästi erottuviksi. Katujulkisivujen hillityn jäsentelyn, sisäänvedettyjen parvekkeiden ja hillityn värityksen ansiosta korttelit sopeutuvat ympäristöönsä. Sisäpihojen puolella katujulkisivujen hillitty arkkitehtuuri vaihtuu värisävyiltään, pinnoiltaan ja sommittelultaan monimuotoisempaan.

  Sähköauto latautumassa

  Ekologiset ja älykkäät ratkaisut

  Sammonkaaren korttelissa tavoitellaan ekologisesti kestävää rakentamista ja asumista. Puurakenteiseen kortteliin syntyvien hiilinielujen ansiosta korttelien rakentamisen hiilijalanjälki on pieni ja hiilikädenjälki suuri. Asukkaiden ekologisia arjen valintoja voidaan helpottaa esimerkiksi suunnittelemalla kortteliin sähköautopaikkoja, kierrätys- ja pihaviljelymahdollisuuksia sekä hyvät polkupyörien säilytystilat. Rakentamisessa on tavoitteena suosia aikaa kestäviä materiaaleja. Etelään suuntautuvat kattolappeet on suunniteltu hyvin soveltuviksi aurinkopaneeleille.

  Korttelissa suositellaan hyödynnettäväksi uusia asumisen älyratkaisuja. Esimerkiksi älylukitusjärjestelmällä voidaan hallita tiloja lukuisin tavoin, kuten myöntää kulkuoikeuksia väliaikaisesti tai vain tiettyihin tiloihin. Tämä tehostaa ja helpottaa yhteistilojen, kuten korttelitilan ja saunaosaston varauksia, käyttöä ja ulosvuokrausta. Myös asumisen palvelut, kuten kodinhoito ja ruokalähettipalvelut voivat hyödyntää älylukitusta toiminnassaan.

  Asukasviestinnässä voidaan hyödyntää palveluportaalia, ja digitaaliset porrashuonetaulut on suunniteltu toimivan myös asukasinfonäyttöinä. Asukkaat voidaan osallistaa energian säästäjiksi tarjoamalla palveluportaalissa automaatiojärjestelmien keräämää mittaustietoa asuntokohtaisesti lämmön, veden ja sähkön kulutuksesta.

  Projektiryhmä tekee suunnitelmaa post-it lapuilla

  Sammonkaari-hankkeen taustavoimat

  Hankkeen valmistelusta on vastannut kaupungin ympäristötekninen toimiala laajassa yhteistyössä kumppanien kanssa. Kaupungin energiatytäryhtiö Loiste on ollut mukana alusta alkaen hankkeen valmistelussa, yhtiön intressissä on asumisen energiatehokkuuden parantaminen. Valmisteluun ovat työpajassa Loiste Energia Oy:n ja Loiste Lämpö Oy:n lisäksi osallistuneet kaupungin ympäristöteknisen toimialan asiantuntijat, Kainuun SOTE-kuntayhtymä, Kainuun pelastuslaitos, kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Kajaanin Pietari, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus ja ICT-yhtiö Herman IT. Hankkeen toteuttajiksi on valittu Sakela Rakennus Oy ja RPK Rakennus Kemppainen Oy.

  Hankkeessa toteutettava suunnitteluprosessi on avoin kaikille organisaatioille ja yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan. Kuhmon Woodpoliksen yritysverkosto tuo hankkeeseen puurakentamisen osaamisen. Hanketta on valmisteltu benchmark-vierailuilla Tampereen Tesoman kaupunginosan kehittämiseen ja muihin vastaaviin hankkeisiin, kuten Jyväskylän Kangas ja Kuopion Savilahti. Puurakentamisen kohdevierailuja on tehty mm. Joensuuhun, missä tutustuttiin useisiin eri puurakentamisen tekniikoilla toteutettuihin puukohteisiin.

  Myös kaupunkilaisilta on kysytty näkemyksiä kaupunkikehityksen ja Sammonkaaren alueen suhteen: miten sitä pitäisi kehittää, jotta se palvelisi parhaiten tarpeita ja toiveita. Ajatuksia ja ideoita on johdettu hankkeen teemoilla, jotka ovat yhteisöllisyys, monisukupolvisuus, ekologisuus ja puurakentamisen edistäminen.

  Kiinnostaako asuminen Sammonkaaressa?

  Nainen hoitaa kasveja asunnon terassilla